קרית חינוך שש שנתית "גמנסיה גן-נחום"

רחוב הרצל 119 ראשל"צ טלפון תיכון 03-9662111 פקס . 03-9673370 חטיבה 03-9649495 פקס 03-9668315

רשימות ספרים לתלמידי החטיבה העליונה בתשע"ט

 

רשימת ספרים של תלמידי יוד בתשע"ט 

http://drive.google.com/file/d/1ZEddVd-IkyukainloM1aTi-FHz_dQ2_W/view?usp=sharing 

  

 

רשימת ספרים של תלמידי יא בתשע"ט 

http://drive.google.com/file/d/1OaP1TwsTNII2tAI6Hs4l99Yx82r4jc5D/view?usp=sharing

 

 

רשימת ספרים לתלמידי יב בתשע"ט 

http://drive.google.com/file/d/1N2JCbi4NJpYV9qmRttRJG30Zonq2PxOP/view?usp=sharing