צוות ניהול חטיבת ביניים

יפי הימלבלאו    מנהלת  חטיבת ביניים ע"ש זלמן אר

ענת זיו                          סגנית מנהל

ציפי שלם                       סגנית מנהל  

חני מדואל                      רכזת שכבה ז"

אביגיל כהן                     יועצת שכבה ז"

שניטקין אורנה                רכזת שכבה ח'

חנית יעיש                      יועצת שכבה ח'

אביעד נאוה                    רכזת שכבה ט"

פזית רוקח                     יועצת שכבה ט'

מילי אשכנזי                   רכזת מערכת 

 אופיר צוקרמן                רכז חינוך חברתי

הגדרות כלליות כניסה למערכת