קרית חינוך שש שנתית "גמנסיה גן-נחום"

רחוב הרצל 119 ראשל"צ טלפון תיכון 03-9662111 פקס . 03-9673370 חטיבה 03-9649495 פקס 03-9668315

צוות ניהול חטיבת ביניים

יפי הימלבלאו    מנהלת  חטיבת ביניים ע"ש זלמן אר

ענת זיו                          סגנית מנהל

ציפי שלם                       סגנית מנהל  

חני מדואל                      רכזת שכבה ז"

אביגיל כהן                     יועצת שכבה ז"

שניטקין אורנה                רכזת שכבה ח'

חנית יעיש                      יועצת שכבה ח'

אביעד נאוה                    רכזת שכבה ט"

פזית רוקח                     יועצת שכבה ט'

מילי אשכנזי                   רכזת מערכת 

 אופיר צוקרמן                רכז חינוך חברתי