קרית חינוך שש שנתית "גמנסיה גן-נחום"

רחוב הרצל 119 ראשל"צ טלפון תיכון 03-9662111 פקס . 03-9673370 חטיבה 03-9649495 פקס 03-9668315

רשימות ספרים לשנת הלימודים תש"פ  ( 2019-2020) לתלמידי החטיבה העליונה:

רשימת ספרים – תלמידי שכבה יוד תש"פ 

http://drive.google.com/file/d/1S4UEiaWmANltdQt6WeWcmMte7KIdUZfI/view?usp=sharing 

רשימת ספרים – תלמידי שכבה יא תש"פ 

 http://drive.google.com/file/d/11m95wI01wZu8b5IQtUXcKcClO0g7h_TA/view?usp=sharing

רשימת ספרים – תלמידי שכבה יב' תש"פ

 http://drive.google.com/file/d/1AIS0CwejXH0N2uWoHBlB7Xpl4LJSZe92/view?usp=sharing

לחצו כאן למידע על ספרים לתשפ