קרית חינוך שש שנתית "גמנסיה גן-נחום"

רחוב הרצל 119 ראשל"צ טלפון תיכון 03-9662111 פקס . 03-9673370 חטיבה 03-9649495 פקס 03-9668315

בגרויות

  הנחיות והודעות של אגף הבחינות  

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams

 

 

 

לוח מועדי  בחינות בגרות – פורטל תלמידים 

http://edu.gov.il/special/students/matriculation-exams/Pages/board-exams.aspx