קריית החינוך גימנסיה "גן נחום" - מקיף ד'

צוות ניהול חטיבה עליונה תשפ"ב

חגי בן אברהם  – מנהל קריית החינוך השש שנתית

רחל מיכאלי – ממונה חטיבה עליונה

רונית הרון  – סגנית מנהל בחטיבה העליונה ורכזת פדגוגית

דודי גרינשטיין – אחראי סדר יום

ויקטוריה בראון דנישבסקי – רכזת בגרויות

גלית בנבנישטי- רכזת שכבה י'

ימית נווה- יועצת שכבת י'

נטלי גורין- אורי רכזת שכבת י"א

גלי אדר  – יועצת שכבה י"א

רויטל פלבניק- רכזת שכבה י"ב

יפעת אלוני לב – יועצת שכבה י"ב

הגדרות כלליות כניסה למערכת