קריית החינוך גימנסיה "גן נחום" - מקיף ד'

צוות ניהול חטיבת ביניים תשפ"ב

יפי הימלבלאו מנהלת חטיבת ביניים ע"ש "זלמן ארן"

                                       אופיר צוקרמן                     סגן מנהלת, ממונה חינוך חברתי ערכי

                      מילי אשכנזי                       סגנית מנהלת ורכזת מערכת

אופיר צוקרמן                        רכז שכבה ז'

אביגיל כהן                       יועצת שכבה ז'

אורנה שניטקין                  רכזת שכבה ח'

 חנית יעיש                         יועצת שכבה ח'

נאוה אביעד                      רכזת שכבה ט'

פזית רוקח                       יועצת שכבה ט'

הגדרות כלליות כניסה למערכת