קריית החינוך גימנסיה "גן נחום" - מקיף ד'

תקשורת בינלאומית ודיפלומטיה של מופת, מסלול על אזורי שש שנתי.

 לנוחיותכם, מצורף:

(1) דף למסלולי מצוינות הכולל הסברים ולוחות זמנים על הליכי הרישום

(2) דף הסבר על מסלול התקשורת הבינלאומית של מופת.

יש למלא את השאלון עד 27.2

בהצלחה לכל המועמדים! 🙏

הגדרות כלליות כניסה למערכת