קריית החינוך גימנסיה "גן נחום" - מקיף ד'

דבר המנהל

"ובמקום שבו אין אנשים השתדל להיות איש" איש" איש"

 

חינוך האדם הינו תהליך דינאמי שבנוי על מפגש בין בני האדם שתכליתו לפתח את היכולות האנושיות הטמונות בכל אדם.

המוסד החינוכי הוא חוליה מקשרת בין הפרט לבין החברה ועל רקע תהליכי השינוי שאנו חווים בשנים האחרונות- המעבר לעולם דיגיטלי ומסונכרן – עולה חשיבותה של העשייה החינוכית הנעשית במישרין על ידי אנשי החינוך.

מטרת הצוות החינוכי היא להוביל את בני הנוער המתחנכים תהליך שיוביל לחיזוק החינוך הערכי, לביסוס תחושת השייכות של תלמידיו לעם היהודי ולמדינתם. כמו כן, המוסד החינוכי מחויב לפעול למימוש  "שוויון הזדמנויות" בין הלומדים ועליו לצמצם ,ככל הניתן, את המקרים בהם מעמד סוציו- אקונומי של תלמיד יהווה מכשול להתקדמותו הלימודית ו/או להשתלבותו בפעילויות הבית ספריות.

אני מאמין שעל כל אחד מחברי קהילת בית הספר לשאוף למצוינות אישית, מצוינות שתצליח לשלב בין המימד הערכי שלנו כבני אדם לבין המימד ההישגי של הלומד והמקצועי של המחנך כאחד.

מאחל לכולנו, תלמידים-הורים-מורים, מסע חינוכי מוצלח ושתהיה לנו שנה טובה .

בברכה,
ד"ר דויד נמרוד
מנהל קרית החינוך

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות